top of page

Elk kind staat centraal

 

Door het bieden van een veilige, warme, geliefde tweede thuis willen we een omgeving en opvang aanbieden waar ieder kind zich op zijn eigen ritme harmonieus kan ontwikkelen. Ieder kind is uniek. We trachten om datgene wat ze te bieden hebben naar boven te laten komen met begeleiding en ondersteuning. De kinderen krijgen alle aandacht die ze nodig hebben zodat ze zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn en worden. Dit doen we door het creëren van een warme, ervaringsgerichte omgeving.

Onze pedagogie is geïnspireerd vanuit een antroposofisch mens- en wereldbeeld. Wij dragen deze pedagogie sinds kleins af aan in onze eigen opvoeding door deze beleefd te hebben tijdens onze kleuter-, lager- en middelbare schoolloopbaan.

De eerste levensjaren van een kind vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het verdere leven. Het fysieke lichaam staat centraal gedurende de ontwikkeling tijdens de eerste zeven jaren. Het kleine lichaam wordt steeds meer bewoond door het kind. Het kind krijgt veel meer greep over zijn bewegingen. Van het helemaal één zijn met zijn omgeving ontwikkelt het bewustzijn zich tot een eigen ‘ik’ rond 2,5 jaar. Nadien vormt zich een binnenwereld met eigen fantasie. 

Door na te bootsen en zelf te doen, leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Daarom is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven door bewust en aandachtig onze taken te volbrengen. Normen en waarden worden zo door het kind ook opgenomen. 

Visie

Pedagogische uitgangspunten

Pedagosgische uitgangspunten

Natuurlijke materialen

Voor een gezonde ontwikkeling van de zintuigen is kwaliteit en echtheid van materialen van groot belang. Onze ruimtes zijn hiernaar ingericht. Ons speelgoed bestaat voornamelijk uit natuurlijke materialen om de ontwikkeling van zintuigen, en specifiek de tastzin, in deze fase ten volle te stimuleren.

Ook kleuren hebben invloed op de mens, hun temperament en gevoelens. De kleuren van onze ruimtes zorgen voor een harmonieuze omgeving die stimulerend en ondersteunend werkt bij het kind. 

Daarnaast is het van groot belang dat kinderen echte en eigen ervaringen opdoen. De voorkeur gaat uit naar het zelf liedjes zingen in plaats van het over te laten aan een digitale afspeellijst. Wij voorzien activiteiten zoals brood bakken of soep maken om echte ervaringen te beleven waarbij de kinderen betrokken zijn bij het hele proces. Zo wordt eveneens een huiselijke sfeer gecreëerd. 

We werken bijna uitsluitend met biologische voeding. Organisch gekweekte voeding zorgt voor meer vitaliteit en is gezond voor mens en aarde. Elke dag koken we met verse, seizoensgebonden groenten en fruit, rechtstreeks van boerin Tine vanboerderij Kleibeek. Hiermee ondersteunen we een lokale boer.

Wij staan achter de keuze van ouders om borstvoeding te geven. Daarom trachten we telkens samen met de ouders de beste oplossing te vinden om deze keuze verder te zetten in het kinderdagverblijf.

Gezonde voeding

Ritme in dag, week en jaar

In een steeds ingewikkeldere en snel veranderende omgeving is het moeilijk om onafhankelijk te blijven van technologie. Wij vinden het daarom des te belangrijker om het ritme van de natuur terug te vinden in ons dagelijkse leven.

Ritme, rust en regelmaat geven kinderen houvast in de tijd en een vertrouwd gevoel. De kinderen volgen een vast dag- en weekritme zodat er voldoende voorspelbaarheid is voor een fundamenteel veiligheidsgevoel. Enkel vanuit dit veiligheidsgevoel zullen zij ten volle op ontdekkingstocht kunnen gaan. Het jaarritme wordt gekleurd door de seizoenen en de jaarfeesten. Door deze buiten te beleven en mee naar binnen te brengen, wordt ook dit groter jaarritme overkoepeld. Daarnaast integreren we de seizoenen en jaarfeesten ook in de spelletjes, activiteiten en liedjes.

Ouderparticipatie

 

Voor ons is het niet enkel belangrijk om een goede band met de kinderen op te bouwen, maar ook met de ouders. Daarom organiseren wij twee keer per jaar een ouderavond. Een keer per jaar zal er ook een werkdag plaatsvinden. Tijdens deze werkdagen worden huis en tuin grondig gekuist en opgefrist. Zo werken we samen aan een mooie en veilige omgeving voor de kinderen die ons toevertrouwd worden. Je leert elkaar en de andere ouders kennen.

We werken met over-en-weerschriftjes om een optimale samenwerking en open communicatie te bekomen. Zowel ouders als wij maken gebruik van dit schriftje om belangrijke zaken aan elkaar te melden.

Ouderparticipatie
bottom of page